استاد کار اجرای انواع نما ساختمان

سلمان چگینی

اجرای انواع آجر نما سازمانی و شخصی
استاد کار ماهر 
فعال در سراسر کشور

آجر دکور فروش و اجرای انواع نما ساختمان

پروژه های اجرا شده نما

20

سال سابقه فعالیت

18 سال سابقه در اجرای انواع نما آجر نما ساختمانی

19+

شهر های فعالیت

اجرای نمای ساختمانی در شهر های بزرگ و کوچک

230+

پروژه های به اتمام رسیده

اتمام و به پایان رساندن بیش از 239 پروژه در سراسر کشور

دارای ابزارآلات بروز مهندسی و معماری، تخصص اجرا، توانایی انجام کار تیمی، توانایی حل مساله و انجام پروژه های مذهبی

سلمان چگینی

آجر مدرن